Home | de Gelegenheid | Trainingsacteur | Opdrachtgevers | Bio | Audio

GREEP UIT OPDRACHTGEVERS VOORSTELLINGEN OP MAAT

BEDRIJVEN

KPMG, KPN, Microsoft, Hydron, Philips, VVB-HUSAN, DOW CHEMICAL, ZEVIJ, TELEAC, PHITAL, SACHEM, DSM

GEMEENTEN EN PROVINCIES

Gemeente Almere, Gemeente Amsterdam, Gemeente Wassenaar, Gemeente Tilburg, Provincie Noord Holland, Provincie  Zuid Holland

ONDERWIJS

Universiteit Utrecht en Twente, Buitenschoolse Opvang leiden, Hogeschool Utrecht, Basisscholen Wormerland, Basis en Voortgezet onderwijs Zeist, E&S Onderwijsadviseurs, Openbaar Onderwijs Rijn en Heuvelland, PABO Tilburg, Museon Den Haag, Basisonderwijs Groningen

OVERHEID

FNV, Rijkswaterstaat,VROM, Politie Haaglanden, ABVAKABO, Ministerie van Defensie

GEZONDHEIDS – EN JEUGDZORG

Nederlands Genootschap van Huisartsen, Thuiszorg Zeeland, GGZ Midden Brabant, Raad van de Kinderbescherming, Jeugdbescherming Zandvoort, Geestelijk Verzorgers Psychiatrie, William Schrikker Stichting, Utrechts Medisch Centrum, Medisch Centrum Leeuwarden,Orthopedagogische Centra Drenthe, Overijssel Friesland, Vrouwenopvang Overijssel, Huisartsen en Specialisten Den Bosch, Landelijk Netwerk Autisme, Rivierduinen Oegstgeest, Associatie Jeugdzorg

OVERIGEN

Katholieke Plattelandsvrouwen Nederland, Koninklijk Horeca Nederland , Regionaal Meld – en Coördinatiepunt Schoolverlaters Veluwe, Stichting Koninklijke Historische Vlucht,Vereniging Friese Elfsteden

Judith Schut - Muziektheater op maat - Trainingsacteur